söndag 28 december 2008

Försvunna bandade förhör

Polisen eller åklagaren har också lyckats med konststycket att slarva bord en del av banden innehållande förhör med Christine. Nu finns bara anteckningarna kvar och hur mycket kan man lita på dom? När jag har läst i FUP de nerskrivna förhören med Christine så är de rätt så virriga. Man kan fundera på hur förhören har gått till när tolken har varit närvarande. Det känns som att det finns en hel del missförstånd, förhörsledaren har pressat på och tolken kanske inte har fått fram allt som Christine velat har sagt.

Här ett litet utdrag ur ett av förhören.
Fhl Och så kan vi konstatera att du är i Arboga 12.26.
Tolk Pratar på tyska.
Fhl Vi vet att du åker hem 16.28.
Tolk Pratar på tyska.
Fhl Vi vet också att du har vallats…angående den här dagen. Du har inte kunnat
beskriva hur du har gått ut till den här platsen. Du här helt säker på att du är på
den här platsen, längst ut i Lungers hamn.
Tolk Pratar på tyska.
Fhl Och du har svårt att beskriva hur du går tillbaka från den här platsen.
Tolk Pratar på tyska.
Fhl Vi har varit i Arboga under fyra timmar, men om man går den här vägen ut till
den här platsen som du, med all säkerhet har varit på säger du, så tar det, om man
går fågelvägen, i den promenadtakt som du beskriver, 6 timmar.
Tolk Pratar på tyska.
Fhl Går man på vanliga vägar så tar det betydligt längre tid.
Tolk Pratar på tyska.
Fhl Vi har kunnat konstatera att ingen på turistbyrån har hjälpt någon person under
det här året, med att kryssa i, som du har beskrivit på kartan, var Sigges sten
ligger.
Tolk Pratar på tyska.
CS Pratar på tyska.
Tolk Och det var inte i år heller.
Fhl Så har du berättat för oss i förhör.
Tolk Pratar på tyska.
Fhl Ingen på turistbyrån, som du beskrev, som du fick hjälp av den här dagen,
stämmer in på det signalement som du har gett oss.
Tolk Pratar på tyska.
CS Pratar på tyska.
Tolk För det var inte i år.
Fhl Så har du sagt i två förhör tidigare.
Tolk Pratar på tyska.
CS Pratar på tyska.
Tolk Det kanske var inte någon tidsangivelse.
Fhl Det här sammantaget gör att vi tror att, att det inte har varit på det sättet som du
har beskrivit för oss Christine.
Tolk Pratar på tyska.
Fhl Det stämmer helt enkelt inte.

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-05-14 10:05 diarienr: 1900-K8001-08
1713

Förhör med den polisman som var först på mordplatsen är också borta.

Det känns inte speciellt betryggande att banden är borta.
Har de slarvats bort medvetet för att få Christine fälld. Där kanske fanns information som talar för hennes fördel.

Inga kommentarer: