fredag 13 februari 2009

Senaste nytt från VLT

Det har varit tyst i media de senaste veckorna men idag publicerar VLT den här artikeln. http://www.vlt.se
Jag tycker att det är bra om Gummessons agerande i fallet granskas.
Jag har under hela resans gång känt en stor olust inför det faktumet att denne åklagerska har fått laborera helt fritt med ett så här allvarligt fall där påföljden är livstids fängelse.

Schürrer klagar på åklagaren

Christine Schürrer, misstänkt för morden i Arboga, har skrivit två brev till Svea hovrätt som kommer med sin dom i målet på måndag.


I det ena brevet klagar hon på kammaråklagare Frieda Gummesson och polisen, som hon anser har gjort en bristfällig och vårdslös undersökning av fallet. Hon vill att en särskild kommission ska granska Gummessons agerande.

Till det andra brevet bifogar hon en dvd-skiva för att visa att det inte fanns någon bild på familjens hus i Arboga i hennes dator vid en tidpunkt tre månader före mordet.

I ett svar till hovrätten skriver åklagarna att de inte ämnar vidta någon ytterligare åtgärd.

Svea hovrätt har inte fattat något beslut med anledning av breven.

Inga kommentarer: