tisdag 9 augusti 2011

Nu lägger jag ner detta!

Jag har inte längre tid eller ork att engagera mig i detta  så jag avslutar mitt bloggande om "arbogafallet".
Låten dock bloggen vara kvar tills vidare eftersom det fortfarande finns stort intresse för fallet.

måndag 4 juli 2011

Ännu mera material

Hovrättens tolkning av Emmas minnen
I hovrätten visades två videoinspelade polisförhör med Emma och det var det första (2008-04-01)och sista (2008-04-26 ) förhör med Emma. Det första förhöret med Emma den 1 april-2008 ligger till grund till att hovrätten fick in i domen att Emma tidigt nämnt namnet Tine. I det förhöret nämner Emma en gammal bekant till henne som har med hennes släkt att göra och hämnas- Lorena, och att det är sambon som har blivit utsatt och något om betala. I förhör med Lorena och Emmas farbror S.J så framkommer det att de haft en vårdnadstvist och att deras kontakt verkar infekterat.

Hovrätten förstärkte i domen även att Emmas systrar samt Christer Ström (sambo till en av systrarna) nämnt att Emma sagt till dem att hon var så trevlig, vilket hovrätten drog slutsats att det var Christine Schürrer ”Tine” som Emma syftat på. Men polis har inte försökt få kontakt med den”Svetlana” som Emma säger kommit in och hälsat då hon låg på intensiven.

I hovrättens dom står att de har att bedöma av de uppgifter som kommit fram under Emmas skyddade tid då Emmas minne inte påverkats av media. Men trots det så förstärkte hovrätten Emmas”minnesöar” på uppgifter som kommit fram efter skyddad tid såsom att Emma haft diskussioner med sina anhöriga om att hon suttit i rullstol, att hon vinkat till en vän på morddagen, Emmas msn-konversation med sin syster samt att Emma hört att hennes hår skulle rakas bort.

Det här med Tine är intressant eftersom Emma inte nämner det i de förhör hovrätten hänvisar till, och inte heller nämner Emmas systrar eller Christer Ström något om att Emma ska ha nämnt namnet Tine. Det ända stället där namnet Tine dykt upp är i sambons minnesanteckningar daterat den 6 april.
Hur kom hovrätten till den slutsatsen att namnet Tine tidigt nämnts och vad grundar de egentligen det på?

Här är vittnesförhör från hovrätten med Emmas systrar och Christer Ström samt Emmas första förhör som hovrätten haft som grund till att namnet Tine i tidigt skede nämndes.

Utdrag från Hovrättsdomen:
När det sedan gäller vilka uppgifter som hovrätten har att bedöma är det främst uppgifterna som kommit fram under de polisförhör då Emma Jagestig var avskärmad från omvärlden som är intressanta. Sedan hon väl lämnat det skyddade boendet den 26 april har möjligheterna till påverkan varit alltför stora, bl.a. genom media.
Vad har då framkommit för relevanta omständigheter som kan vara minnesfragment?
Under förhöret den 1 april som spelats upp för hovrätten verkar Emma Jangestig vara svårt medtagen och det är svårt att höra vad hon säger. Samtidigt har hon i hovrätten berättat att hon minns att hon satt i rullstol men att hennes anhöriga, när de tidigare diskuterat frågan, hävdat att hon låg i en säng. Av inspelningen framgår att hon faktiskt satt i rullstol; hon har alltså ett korrekt minne vilket tyder på att hennes tillstånd var bättre än det intryck man kan få av filmen. Vid förhöret kände hon även igen sitt målsägandebiträde som hon tidigare anlitat i annat sammanhang.
Sammantaget ger svaren ett lätt förvirrat intryck men efter några inledande frågor där hon svarar fel på frågan om var hon bor får hon frågan om hon vet varför förhörsledarna vill prata med henne. Hennes svar går ut på att det är ”NN, det är NN som blivit utsatt för det här, det är en gammal tjej till honom”.Hon pratar också om att det är en gammal bekant till henne som har med hennes släkt att göra och som vill hämnas på henne. Hon nämner även namnet Lorena. Hon säger även något som tyder på att hon pratar om ett barn som ”han” inte visste om och något om att ”betala”
– Detta kan jämföras med NNs minnesanteckningar från den 6 april då Emma Jangestig ska ha nämnt namnen Lorena, Tine, Tina samt Tina och Lasse

Videoförhör Emma 2008-04-01 
http://videobam.com/cxYKF

Utdrag från polisförhör med Lorena:
S.J = Emmas farbror
Lorena säger att hon träffade S:J senaste gången vid en vårdnadstvist som var för cirka 4 år sedan. Därefter har hon sett S.J på håll, och mycket beroende på att de är bosatta på samma ort. De har dock ingen kontakt med varandra, S.J träffar inte heller dottern A som han har gemensam vårdnad om tillsammans med Lorena.

Utdrag från förhör med S.J som finns i slasken:
Då Lorena födde barnet i slutet av september var förhållandet mellan S.J och Lorena slut S.J har sedan dess inte haft någon närmare kontakt med Lorena. Senaste gången de träffade varandra var för cirka fyra år sedan i samband med en vårdnadstvist. De träffades då på socialtjänsten i Lindesberg. Lorena ville sedan inte fortsätta att träffa vare sig Emma eller S.J. Lorena vill över huvudtaget inte träffa någon från S.Js släkt.

Hovrättsdomen:
Till dessa uppgifter ur förhöret den 1 april ska även läggas vittnesuppgifter från syst­rarna Frida och Ida Jangestig samt den senares pojkvän Christer Ström. De har berät­tat att Emma Jangestig på sjukhuset i Uppsala, som hon lämnade den 4 april, flera gånger upprepade något i stil med: ”Men hon var ju så trevlig, hon skulle bara komma in och hälsa.” Christer Ström har uppgett att Emma Jangestig nämnde detta när hon var på uppvaket i Uppsala. Enligt både Ida Jangestig och Christer Ström nämnde Emma Jan­gestig i Uppsala även något om ”Tina”

Sven Å Christianson har betecknat Emma Jangestigs uppgifter i förhöret den 1 april som kunskap och inte som självbiografiska minnen, dvs. inte något som kan härledas till den 17 mars. Det är dock enligt hovrättens mening ändå av ett visst intresse att Emma Jangestig vid första förhöret nämner att det är NN som är utsatt; att det är detta som är bland det första som dyker upp i hennes huvud. Uppgifterna från systrarna och Christer Ström om vad Emma Jangestig sagt om någon som är trevlig ger vidare onekligen intryck av ett självbiografiskt minne; ett minne av en kvinna som kommit på besök.

Däremot är det av intresse att Emma Jangestig talar om en kvinna och att hon förknippar kvinnan med att hon själv ligger ner, ett minne som i sig uttrycker något självupplevt. Frågan är om det är ett minne som framkallats av annat än en faktisk händelse, t.ex. att hon själv funderat över den tyska tjejen som hon tidigare nämnt vilket lett till att det skapats ett minne om en kvinna i hallen av denna kunskap. Det kan noteras att Emma Jangestig i förhöret inte gör någon koppling mellan kvinnan i hallen och den tyska tjejen. Det skulle kunna tyda på att hon inte heller gjorde denna koppling i sitt undermedvetna och att det hon redogjorde för faktiskt är ett självupplevt minne av en kvinna i hallen. Särskilt intressant är att sätta samman denna uppgift med systrarnas och Christer Ströms vittnesmål om vad Emma Jangestig sa strax efter uppvaknandet; att hon var så trevlig. Till detta kommer att Emma Jangestig redan tidigt efter uppvaknandet nämnt namnen Tina och Tine.

http://www.zshare.net/audio/917727992d4390b7/ C.S
http://www.zshare.net/audio/9177282096e9a03b/ F.J
http://www.zshare.net/audio/917728346c948685/ I.J

Utöver omständigheterna ovan finns även Emma Jangestigs uppgift inför hovrätten att hon på kvällen den 17 mars hade en msn-kontakt med sin syster Ida Jangestig och att de diskuterade att systern skulle vara barnvakt vecka 13 och 14. Att det funnits en msn-kontakt är redan fastslaget men Ida Jangestig har även bekräftat att tiden gällde vecka 13 och 14. Systern har tillagt att Emma Jangestig började prata några dagar efter att hon väckts och bland det första hon sa var: ”13, 14, boka in och skriva upp”. – Av detta drar hovrätten slutsatsen att Emma Jangestig har ett äkta minne från tiden strax före angreppet om innehållet i msn-kontakten med systern.

Polisförhör med Emma 2008-05-05
På fråga om Emma har någon känsla av om det är dörren på fram eller baksidan svarade hon nej. När den här personen, som skulle ha kommit den kvällen, så satt Emma i datarummet. Hon pratade med sin syster, ungefär den tiden och tio minuter senare kom Togge hem och då hade det hänt. Förmodligen, hon gissar att personen kom från framsidan, för Emma syns, utifrån, från fönstret om hon sitter vid datorn. Ida har berättat att de pratade precis innan. Ida sparar inte loggar men Ida vet att det sista Emma sa var att barnen var trötta och att hon måste lägga dem. Ida har skrivit ner konversationen från minnet och Emma har fått läsa det och minns det då. Men vad som hände efter det vet hon inte. Hon har funderat, funderat och funderat men det vill inte komma till henne men det är nog mycket för att hon inte vill ha minnena, tror hon.

Hovrättsdomen:
Det är svårt att värdera betydelsen av att Emma Jangestig minns att hon postat påskkort, att hennes mamma ropade till henne eller meningen ”Hi, I´m Tine” då det är oklart i vilket sammanhang hon först mindes detta. Själva namnet Tine är dock av intresse då hon nämnt detta namn redan tidigt efter uppvaknandet.

Sammanfattningsvis menar hovrätten att det är utrett att Emma Jangestig har vissa minnesfragment eller öar av minnen från den 17 mars som är självupplevda. Det gäller helt klart besöket på öppna förskolan och msn-kontakten med systern, möjligen även att hon hör att hennes hår måste rakas av. Men hovrätten anser att det även är klarlagt att hon har autentiska minnen av en kvinna som befinner sig i hallen när hon själv ligger ner, dvs. en koppling till när hon själv låg skadad på golvet, alltså den 17 mars. Det är också förenligt med vad Emma Jangestig sa strax efter uppvaknandet om ”hon” som bara skulle komma in och hälsa liksom att hon tidigt nämnde namnen Tina och Tine. Av detta går det dock inte att dra slutsatsen att det var Christine Schürrer som kom till bostaden den 17 mars.

http://videobam.com/UeCJW 

När det sedan gäller Emma Jangestigs minnesfragment från den 17 mars innebär dessa att det fanns en kvinna i hallen. Enligt hovrätten kan detta kopplas till angreppet eftersom hon själv ligger ner; det handlar inte om en besökare vid något annat tillfälle. Det kan inte vara någon annan än förövaren som Emma Jangestig har sett. Hennes tidiga omnämnanden efter uppvaknandet av Tina och Tine är också av intresse då det är känt att Christine Schürrer kallar sig själv Tine. Dessa omständigheter – en kvinna och namnet Tine – är inget direkt utpekande men ett starkt indicium som pekar i riktning mot Christine Schürrer.

torsdag 30 juni 2011

Har fått ytterligare material via mej

Besök på intensiven
Emma nämner i polisförhören att en kvinna kommit in och hälsat då Emma låg på intensiven. Hennes pappa och hon kallade denna kvinna för Svetlana, I förhör med Lorena (Emmas farbrors ex.) så nämner hon en Lana som tidigare varit tillsammans med en Lasse. Denne Lasse ska tydligen vara en släkting eller bekant till familjen Jangestig. Lasse.A blev senare tillsammans med en Tina.

Det man kan fråga sig är varför polis inte varit i kontakt med denna Lana och förhört henne. Istället har polis och åklagare låst sig vid att Christine Schürrer ska vara den kvinna som Emma tyckt var så trevlig och bra ville komma in och hälsa.

Förhör med Lorena
Lorena= Emmas farbrors f.d flickvän
S.J=Emmas farbror

Fup s.973
Cirka 1–2 månader efter att S.J hade åkt hem från första besöket i Barcelona hos Lorena hade Lorena upptäckt att hon var gravid med S.J som pappa till barnet. Hon hade då berättat detta för S.J, som då hade sagt att han tyckte att hon skulle komma till Sverige. Lorena åkte sedan till Sverige i januari 1999. Hon åkte till Arboga och bodde då tillsammans med S.J i en lägenhet i Arboga. S.J hade berättat att det hade varit något problem med hans egen lägenhet, det var någon form av reparation eller liknande som skulle göras. Av den anledningen kom Lorena och S:J, under Lorenas första vistelse i Sverige som var cirka 1–2 veckor, att bo hos en kompis till S.J. Denna kompis hette Lasse A och han var tillsammans med en kvinna som hette Lana. Lorena uppger att Lana var ryska


Här är videoinspelade polisförhör med Emma 
2008-04-06 - 2008-04-16
2008-04-06
2008-04-08
2008-04-10
2008-04-12
2008-04-14
2008-04-16

lördag 4 juni 2011

Ett mejl till

Fick detta skickat till mig idag.
------------------------------


Emmas antaganden, drömmar, känslor, tankar och minnen

I förhör med Emma den 16 april så säger hon att hon inget minns men hon vill att polis ska kolla upp hennes enda spår, ”tyskan”.
Fyra dagar senare sker ett så kallat mirakel med Emma.
Den 20 april har Emma fått ”antaganden,drömmar,känsla,minnen,tankar” till att hon nu säger sig ha sett en tjej. Hon kan nu ge en detaljrik beskrivning av att tjejen inte hade något smink på sig.
Hon ger även en beskrivning av tjejens klädsel, där hon nämner kritstrecksrandiga byxor och en gul eller grön tröja som visar axlarna.
Emma berättar även i videoförhöret att hennes sambo tidigare sagt att Emma har pratat om en gul eller grön tröja, men det är inget hon själv minns (?)


Från polisens sammanfattning av videoförhöret:
NN=sambon
Den enda som hört detta som Emma berättade om är NN. Han sa till Emma att hon skulle berätta för polisen.
Han kanske har någon teori men ingenting som han säger till henne. Han tog upp sitt block och skrev, han försöker skriva ner allt Emma säger.
Han har ju mycket med sina minnen också och försöker bearbeta så gott
han kan. NN sa till att Emma att hon tidigare hade nämnt någonting om en gul tröja. Hon minns att hon tidigare pratat om en gul tröja.


 
På fyra dagar har Emma gått från att inget minnas till att hon nu skulle kunna peka ut en kvinna som är i hennes
längd, ca 165 cm lång med axellångt svart hår.


Men var finns hammaren i detta förhör?
Här spekulerar Emma istället om att hon kanske kan ha blivit puttad ner från trappan i och med de skador hon fått.

Under den skyddade tiden då Emma skulle vara opåverkad från omgivningen så har hennes sambo på eget initiativ tagit på sig en roll som förhörsledare och skrivit ner i ett block vad Emma sagt.
Att Emma och sambon diskuterat fallet råder det ingen tvivel om.
Till och med polis ber Emma att inte prata med sambon om vad hon kommer på, utan hon ska istället ta upp sina funderingar och "minnen" med dem.


I videoinspelningen från förhöret den 20 april-2008 så finns inspelning där polis tar upp med Emma att hon inte ska prata med sambon om händelsen.
Men i utskriften av förundersökningen så har polis valt att inte ta med det stycket där Emma säger att hon kan ha färgats av vad sambon sagt.

För att få en helhetsbild så bör man se och lyssna på videoinspelningar av förhör för att få en så  korrekt bild som möjligt, eftersom det uppenbart visats sig att polis kan utelämna viss underlag i sin sammanfattning av utskrift från förhör.
Videoinspelning av polisförhör med Emma 2008-04-20


Advokat Per-Ingvar Ekblads förhör med Emma i Svea Hovrätt angående den 20 april-2008
Ljudinspelning

http://www.zshare.net/audio/906884046986c138/

lördag 14 maj 2011

Liten uppdatering

Jag har fått detta material skickat till mig.
----------------------------------------


Emmas spår

Emma Jangestig förhördes under skyddad tid av polis och den 12 april 2008 blev hon ombedd av polisen att berätta om sin sambos tidigare flickvänner.
I förhör innan den 12 april så hade hon inga minnen alls av vad som skett och i förhöret den 12 april så har hon inget mer att säga om ”tyskan” Christine Schürrer än det här:

NN= Sambon

Fup 2008-04-12
På fråga att Emma tidigare nämnde någon tjej från Tyskland svarade Emma att hon bara vet att det var någon från Tyskland. Hon minns inte hur mycket kontakt de hade eller om de träffades, hon vet inte mer än så. Det var NN som berättade det när de var på stadiet som kompisar. Sen dess tror inte Emma att hon har hört något mer om det. På fråga svarade Emma att hon inte minns något mer som NN berättat om den tjejen. Hon kommer inte ihåg att de har träffats någonting men att de hade mycket kontakt genom internet och så. De har säkert mailat varandra och så. Emma ombeds berätta allt hon vet om detta och svarade att hon just gjorde det. Hon och NN pratade om detta då och sen dess har det inte varit aktuellt. Hon har inte hört av sig eller
någonting.


I förhöret med polis den 14 april så ombeds Emma att berätta om vad det förgående förhöret handlade om och Emma nämner att de pratat om sambons ex. flickvänner.
Inte ens i det här förhöret minns Emma vad som hänt och hon nämner överhuvudtaget inte ”tyskan” när polis lotsar in henne på sambons tidigare relationer.

Fup 2008-04-14
Emma ombeds berätta om vad det föregående förhöret handlade om och Emma uppgav att hon vet att manpratade om NN och hans förra relationer och det var svårt för hon vet inte så mycket om dem. Hon uppgav att hon hade pratat med NN efteråt och sagt att hon hade jätte lite att säga eftersom de inte har pratat så mycket om det. NN har inte varit så intresserad av Emmas förra liv och hon har inte varit så intresserad av hans förra liv. NNs kommentar till Emma var att polisen fick fråga honom för han hade lättare att svara på det. Det var inget annat speciellt som NN och Emma diskuterade då.

På fråga om Emmas sista minnesbild runt detta svarade hon att hon har funderat på det och hon tror att det är med sin mamma, det kan ha varit samma kväll som det här hände eller dagen innan eller nåt. Emma tillfrågas om att hon uppgav samma kväll? Hon berättade att det är det sista hon över huvud taget vet om att hon har gjort hemma, hon vet inte vilken dag det är, hon vet inte vilken kväll det handlar om eller nå´t men det är det sista hon vet att hon gjorde hemma. Hon vet att hon var hemma sista gången då men kommer inte ihåg mer. Hon har inte en aning om vad hon gjorde den dagen eller om hon hade barnen hemma, vad de gjorde eller vad hon tänkte. Att hon säger kanske den här kvällen är just för att det är sista kvällen hon vet att hon över huvud taget befann sig hemma. Om det var hemma vet hon inte men, ja, på hemmaplan. På fråga svarade Emma att det kan ha varit på morgonen eller mitt på dagen, hon har ingen aning. Ingen får ju säga något men hon har fått en känsla av att det var kväll, hon har fått känslor av att det här hände, det här hade vi gjort, men inget konkret, inget hon kommer ihåg, mest känslor. Att det här borde ha vart den här dagen. På fråga om Emma har en aning om varför hon har dessa känslor svarade hon att hon tror att det är för att hon spekulerar, känner att hon behöver veta. Hon vill veta vad hon gjorde sist, vad hon befann sig, både
känslomässigt, fysikt och psykiskt.

När det hålls förhör med Emma den 16 april så säger hon att hon inget minns av vad som skett mer än att hon ser sig själv ligga på golvet i en lila tröja men hon vill att polis ska kolla upp den så kallade ”tyskan”
Så här gick det till när Emma fick upp sitt spår på Christine Schürrer.

Här är ett utklipp från förhöret där Emma ser sig själv ligga ner.

Fup 2008-04-16
Pommer bad henne berätta om en känsla som Emma nämnde att hon hade och detta kom fram i samband med middagen. Pommer bad henne berätta om det i kommande förhör. Emma berättade nu att hon har en känsla eller ett minne eller nå´t men det är att hon hittas eller att hon ligger i alla fall. Hon har ingen aning om var barnen är men hon ligger i hallen. Precis när man kommer in i huset så finns det två lådor som man har ytterkläder i och hon ligger precis bredvid dem. Hon har fått för sig att hon ligger där. Emma vet lite vad hon har på sig men hon kan inte ha det på sig eftersom hon inte har några sådana kläder men hennes mamma har en tröja som man har utanpå, en lila och att Emma har en sån på sig men hon har ingen sådan. Hon vet inte varför detta har kommit upp, om det är minnen eller bara antaganden eller nå´t men hon har haft det ända sedan hon vaknade.

Videoinspelning av förhöret:

Här är utklipp från förhöret där Emma ber polis kolla upp ”tyskan”

Fup 2008-04-16
På fråga svarade Emma att det var redan på sjukhuset som hon fick denna känsla, att hon hittades där. Hon förknippar inte detta med någon lukt eller känsla men under de senaste två till tre dagarna är det en sak som har slagit Emma som hon jätte gärna ser att polisen kollar upp. Det är att NN träffade en tjej för två år sedan tror Emma. Han var utomlands, på något varmt ställe, där träffade han en tjej som han började flörta med och så. Sen åkte han hem och hon kom hit. Tjejen bor i Tyskland. Hon rymde hemifrån och kom till honom och försökte ta livet av sig. När hon hade försökt ta livet av sig ringde hon honom, för det gjorde hon inte i Arboga och han fick ta hand om henne och skicka tillbaka henne till Tyskland. Hon har lite psykiska problem den där tjejen vad Emma har förstått. För några veckor sedan, nu är det kanske någon månad sedan fick NN ett brev av henne där hon påstod att hon fött hans barn men han behövde inte bry sig om det för hon hade adopterat bort barnet i Tyskland. Tjejen finns i Sverige för hon pluggar i Sverige. NN svarade inte på brevet, han visste inte hur han skulle göra. Han tog kontakt med folk, adoptionsbyråer för att se om detta kunde stämma eller inte. Han kontaktade inte henne och svarade inte på brevet. Så Emma frågade NNhäromdagen " kan det vara så att hon försökte kontakta dig?" Det är ju inte så svårt att få reda på var vi bor. Bor man i Sverige så vet man hur man ska ta kontakt. Emma är rädd att hon försökt kontakta NN på nå´t sätt. Kanske trott att det var hans barn som fanns hemma hos dem. Det är inget som Emma vet, ingenting, hon kan inte anklaga någon helt oskyldig heller men det var en tanke. Eftersom hon har gjort så konstiga saker, försökt ta livet av sig, försökt få NN att tro att han har ett
barn som han förmodligen inte har för adoptionsbyråerna sa att det inte gick att fixa på det sättet. Hon ska finnas här i Sverige men vart vet vi inte i dag. Han sa att hon har försökt kontaktat mig förut men inte lyckats. Emma vet inte vad hon heter, det minns hon inte. Men NN sa att han gärna hjälper till och berättar vad hon heter i så fall. Hon har inte varit så glad i att han har skaffat en ny tjej heller, att Emma och NN är tillsammans. Det var en tanke som slog henne häromdagen, att det finns folk i det här som egentligen inte har något med familjen att göra

Videoinspelning av förhöret:

Emma har sen ett långt utlägg om sambon och den psykisk instabile ”tyskans” tidigare kontakter.

Så här avslutar Emma sitt spår av ”tyskan”

Fup 2008-04-16
På fråga om Emma har några övriga tankar kring detta svarade hon att det har hon inte och att detta är hennes enda spår eftersom hon inte kommer ihåg någonting.

Videoinspelning av förhöret:

tisdag 25 januari 2011

I väntan på den eventuella resningen

Jag kommer inte att skriva mer på denna blogg innan det kommer ett definitivt beslut om det blir en resning eller inte. Jag kommer också att stänga av kommentarerna tills vidare.

lördag 15 januari 2011

En personlig reflexion

Jag är fullt medveten om vad vissa personer  skriver om mig, min blogg och om mina åsikter på Flashback.    (https://www.flashback.org/t914022)
En person som tidigare utgett sig att vara min vän och som slingrat i sig in i min närhet i sina fårakläder har gjort det värsta man kan göra en vän. Hon har stött en dolk i min rygg och gått till en atal personer i det så kallade "motståndarlägret" och berättat allt vad jag och några andra  berättat för henne i förtroende. Hon har farit land och rike runt för att fotografera min port plus ett antal andra portar till sina forna vänner som hon sedan stolt lagt ut på Flashbak för allmänn beskådan med fullständiga namnuppgifter och adressuppgifter till de berörda "portägare". 
Tidigare var denna ivriga förräddande fotograf  som nu mest villigt outar sina forna kamrater den mest pådrivande att häda Emma Jangestig inte minst i skvallertråden:  "Emma Jangestig mediahora" (https://www.flashback.org/t1194042), tråden  som jag personligen tycker är helt onödig eftersom den tråden går endast ut på att kränka Emma.

-Min avsikt har aldrig varit att förolämpa någon av offren till brottet.
-Min avsikt har inte heller varit att få Christine Schurrer frikänd till vilket pris som helst. Givetvis om hon är skyldig ska hon sitta där hon sitter -  sin tid ut. Om någon annan är skyldig ska hon frias.
-Min avsikt hela tiden har varit att påpeka den bristfälliga utredingen. Varken mer eller mindre!

Jag kommer att ha bloggen kvar och kommer att publicera den material som jag eventuellt får skickat till bloggen. Annars ligger jag lågt tills resningen kommer om den nu kommer.

Jag har dock startat en annan blogg där alla outningar och hot mot mig  finns dokumenterade.
Där framgår vad var och en har uträttat i denna outningshärva.
Aktuella outare för närvarande är:
Christina Jacobsson (tidigare Rundberg),  Nynäshamn
Maria Pettersson, Arboga
Jan Blixt, Borås
+ ett antal bifigurer vars personuppgifter givetvis finns registrerade.
Bloggadressen finns tillgänglig så fort den behövs.

tisdag 11 januari 2011

Emmas minnen

Jag har fått ytterligare ett mejl med information.


I polisförhör med Emma så minns hon inget av brottet eller att någon kvinna som trängt sig in i bostaden förrän polis ställer frågor till henne 2008-04-14 om sambons tidigare kärleksrelationer. Först då får hon en känsla av att en kvinna kan ha gjort brottsgärningen.
 
När Emma i början av maj 2008 släpps från skyddat boende så får hon information från polis att en tyska sitter häktad samt att en hammare är mordvapnet och då börjar Emmas minnen av att det kan vara den tyska kvinnan som gjort brottet.
Efter att Emma samlat information om tyskan så förlängs den tidigare kvinnans längd 165 cm till att bli lång. (Christine Schurrers längd 183cm)
 
Den 3 juli 2008 ringer Emma till polis om ett märkligt minne hon fått kvällen innan och det var att den tyska kvinnan presenterat sig som Tine. 
 
Här är polisförhöret med Emma då hon för första gången nämner Tines hälsningsfras "Hi Im Tine"http://www.multiupload.com/GYBRT219M6

söndag 9 januari 2011

Stationsfilm

Jag har fått detta mejlat anonymt till bloggen.

Stationsfilm
http://rapidshare.com/#!download|309tg|433045624|STATION_WMV.wmv|190342

Hovrätten:Frågan är varför Christine Schürrer besökte Arboga den 12 mars. Kristina Pettersson som var granne till Emma Jangestig och NN har berättat att hon denna dag vid 15.30-16-tiden såg en okänd person i mörka kläder i området vid Verktygsgatan. Hon har även beskrivit att personen gick märkligt. Det kan jämföras med Christine Schürrers egna uppgifter om att hon hade en beige jacka och jeans. Hovrätten har tagit del av övervakningsfilmer från Arboga järnvägsstation och på filmen från omkring kl. 12.26 denna dag kan Christine Schürrer kännas igen. Hon bär där en mörk jacka, dvs. den kan inte vara beige, och mörka byxor. Vidare har hovrätten kunnat se hennes ”slängiga” gångstil från en övervakningsfilm från Skavsta flygplats. Enbart av detta kan hovrätten emellertid inte dra slutsatsen att det var Christine Schürrer som grannen såg. Det är dock klart att Christine Schürrer haft en annan avsikt med resan än vad hon själv påstått. 

Fup sid. 122


tågstationen i Arboga den 17 mars –08.
Tidpunkten som var intressant vid detta tillfälle var då passagerare skulle gå på tåget 19.34
till Stockholm. Detta tåg var något försenat.
Vid en kontroll av övervakningsutrustningen så visade det sig att den visade en tid som var
20 minuter senare än verkligt tid.
Till nedan tider skall det således dras av 20 minuter.
Det vi såg i uppgången till perrongen på Arboga järnvägsstation var.
Kl. 19.25 kommer det upp ett par, man och kvinna.
Kl. 19.33 kommer det upp en man
Kl. 19.35 kommer det upp en kvinna ,stämmer ej med signalement sedan tidigare.
Kl. 19.37 kommer det upp en kvinna, liten och något kraftig.
Kl. 19.39 kommer det upp en kvinna, stämmer ej med tidigare signalement.
Kl. 19.41 kommer det upp ett par, man och kvinna.
Kl. 19.52 kommer det upp en kvinna som har bråttom upp för trappen. Kvinnan stämmer bra
överens med signalement sedan tidigare. Går dock ej att urskilja ansiktet. Denna kvinna
stämmer överens med signalementet vi har av den misstänkte Schurerr. Kvinnan ser ut att
vara lång med en smal kroppsbyggnad.
Ovan personer är de som finns med vid den aktuella tidpunkten som är av intresse.
Sammanfattningsvis så av de personer vi ser på övervakningsfilmen, så stämmer kvinnan som
kommer upp för trappen kl 19.52 (rätt tid 19.32.40) bäst på det signalement som vi har sedan 
tidigare.
 
Fup sid.124

Undertecknad tittade tillsammans med insp Göran Nilsson på övervakningsfilmen från
järnvägsstationen i Arboga 2008-03-17. På stationen finns tre kameror men endast en var i
funktion vid tillfället för brottet. De andra två kamerorna har varit trasig sedan ca tre veckor
tillbaka.
Den kamera som är i funktion är placerad så att de som ska resa från Arboga filmas då de
kommer upp för trappan som leder upp från undergången och upp till vänthallen och vidare ut
på perrongerna.
Man kan även åka hiss upp till perrongerna. Dessa personer syns bara på avstånd när de
kliver in i hissen för att åka upp till perrongen.
När vi började titta på de tider som angetts att tåget ska anlända och gå från
järnsvägsstationen och att ett tiotal personer skulle åka med dessa så stämde det inte, det kom
inte så många människor till stationen vid den tiden. Vi kontrollerade då tiden på hårddisken
och den visade sig gå 20 minuter, sånär som på 10 sekunder, fel. Denna kontroll gjordes mot
fröken Ur.
Vi la då till 20 minuter till den tid, 19.34 som det aktuella tåget från Arboga mot Kungsör -
Stockholm skulle ha gått, och kom då fram till 19.54 och backade sedan bandet ca 15
minuter. När klockan på filmen visar 19.52.40( verklig tid kl 19.32.40) kommer en svartklädd
kvinna uppför trapporna. Uppfattningen vi får är att kvinnan går raskt, jämfört med övriga
resenärer som vi sett komma till tågen, och att hon är lång. Det går inte alls att se hur
kvinnans ansikte ser ut. Kvinnan är iklädd helt mörka kläder, har en helt mörk halvlång jacka
med luva på. Vad jag kan se så har luvan någon form av skärm som går ner över pannan på
kvinnan. Kvinnan såg ut att bära en väska över axeln.
Av övriga personer som kom till perrongerna under (se pm av Göran Nilson), den aktuella
tiden så var det några kvinnor, några par samt någon man. Av dessa var det ingen som vi
uppfattade stämma in på signalementet av den misstänkta Christine.
Det var ytterligare ett Stockholmståg som går via Köping -Västerås som avgick vid ungefär
samma tid. Enligt personal på 19.34-tåget till Kungsör-Stockholm gick det på ca 10 personer
på det tåget i Arboga och två av dessa är två personer som hoppar över direkt från ett 

anslutningståg. Enligt samma personal är det förseningen av detta anslutningståg som gör att
avgången 19.34 blir 5-10 minuter försenad.
Vi kontrollerade även tider då tåg från Stockholm kom till Arboga station den 17/3 och som
lämnat Stockholm station mellan 13.50-15.06. Bilderna vid detta tillfälle var bättre eftersom
det var dagsljus men det var också betydligt fler människor i rörelse varför det var svårt att
urskilja någon som vi kan säga liknar den misstänkta .
Köping 2008-03-24
Christina Carlsson
 
Fup sid.90

Undertecknad har tittat på filmen på Christine från Skavsta flygplats. Detta med anledning av
att vittnen uppgett att den yngling/ man som setts på bl a garageuppfarten till brottsplatsen
skulle ha "konstig" gång.
Det som syns på filmen är att Christine bär på en, vad det verkar, tung väska. Detta kan i sig
påverka hennes sätt att gå. Vad som slår mig är att hon har en typisk kvinnlig gång, går lite
"omlott" med fötterna när hon går.
Eftersom vittnena, i sina berättelser, uppgett att det de ser är en ma,n så kan det vara fullt

möjligt att de uppfattar " hans" gång som konstig eftersom han går som en kvinna.

Vad det gäller filmen från Skvsta så ser det också ut som hon niger till lite med vänster ben
när hon går. Detta sistämnda kan bero på den tunga väskan som hon bär men kan även
uppfattas som en lätt hälta om det är hennes naturliga gång.
Köping 2008-03-24
Christina Carlsson

Stationsbilder från FUP (Tillägg s. 445-447)
Klicka på bilderna för större bild.


----------------------
Här är de sekvenser som är bortklippta från stationsfilmen.
 

Klippen på stationsfilmen.


080312
12:47:44-12:48:04
12:48:49-12:49:34
12:49:49-12:50:40


16:31:20-16:32:10
16:32:55-16:35:03
16:36:22-16:37:18


080314
16:37:37-16:42:09
16:43:43-16:44:35
16:45:41-16:46:24
16:48:41-16:52:03
16:52:03-16:52:32
16:55:24-16:56:08
16:56:24-16:59:40
17:01:55-17:02:09
17:02:22-17:03:00
17:03:59-17:04:59
17:05:18-17:09:57
17:42:45
17:45:13-17:45:32
17:46:39-17:51:04
17:52:48-17:53:04
17:55:31-17:56:53
17:57:23-17:57:40


18:32:11-19:34:03
19:34:48-19:35:04
19:36:04-19:36:38
19:38:23-19:38:48
19:40:09-19:43:14
19:43:48-19:46:50
19:47:22-19:48:49
19:49:37-19:50:55
19:51:22-19:55:05


080317


17:05:00-17:14:58
17:26:36
17:26:53-17:38:42
17:41:20-17:44:38
17:46:41
17:48:36-17:49:01
17:50:31-17:50:44
18:33:59
19:32:55
19:33:40-19:34:57
19:35:55-19:36:56
19:37:23-19:39:09
19:39:47-19:40:50
19:41:22-19:47:33
19:48:11-19:52:19
19:52:43-19:58:52
19:59:30-20:01:30