onsdag 23 september 2009

Åklagarens så kallade bevis

Läste lite gamla artiklar om fallet  på nätet och fann denna.
Det här hade åklagaren att komma med när hon åtalade Chrstine i den första rättegången.

Åklagarens bevis inför Tingsrätten.
Rekordmånga vittnen, 56 stycken, har kallats till rättegången som är planerad att pågå i tio dagar (till den 19 augusti). Ett tiotal vittnen ska styrka motivet; att den misstänkta inte hade kommit över brytningen med mammans sambo.
DNA-bevis mot 32-åringen saknas i nuläget. En DNA-analys har visat att katthåren på hennes kläder inte kan knytas till Arbogafamiljens katter. Inte heller hårtussen som mamman hade i sin hand kan knytas till kvinnan.
I avsaknad av DNA är ett par skoavtryck åklagarens starkaste tekniska bevisning för att den åtalade varit i familjens hus. SKL har undersökt skoavtrycken och kommit fram till att de har storlek 40–42. Avtrycken passar ett par tygskor av en typ som kvinnan enligt foton och vittnesuppgifter har haft. Dessa har inte kunnat hittas.
Inget mordvapen har hittats. Hammaren som det talats om har inte knutits till brottet.
Andra bevis som åklagaren lägger fram är bilder från en övervakningskamera på Arboga station och att vittnen har sett en kvinna med tyskans signalement smyga utanför familjens hus. (TT)

Allt detta känns som väldigt, väldigt tunt.
De ca 10 personerna som ska ha vittnat om att Christine inte kommit över sambon. Där kan man ha gaddat ihop sig inför rättegången. Enligt mamman hade man inte diskuterat Christine särskilt mycket. Enligt sambon var Christine harmlös och han kunde inte tänka sig att hon kunnat göra något dylikt när han uttalade sig om detta i början av fallet.

De övriga 46 vittnen har inte sett eller hör något. INGEN har kunnat peka ut Christine i närheten av villan. Det enda vittnet som tror sig ha sett Christine på tåget har åklagaren flyttat till slasken och hon fick inte ens vittna eftersom hon inte kunde vittna om några konstigheter kring personen hon satt mittemot på tåget. Det andra vittnet som kunde vittna till Christines fördel förpassades också till slasken eftersom denna sett en kvinna som liknar Christine redan kl. 19:10 på perrongen. Detta tidpunkt var för tidigt för åklagaren eftersom mamman ska ha chattat med sin syster på MSN vid den tidpunkten.

Ingen DNA från Christine har hittats på brottsplatsen trots att den finkammats grundligt.
Det fanns främmande DNA i huset men det la inte åklagaren några krafter på att utreda var det kom ifrån. De främmande hårstråna och de främmande fingeravtrycken kan tillhöra mördaren men det brydde sig inte Gummesson om eftersom hon bara försökte sy ihop all fakta så att det skulle passa på Christine och bara Christine.

Inget mordvapen har hittats och inte de skorna som åklagaren påstår att Christine använt den aktuella dagen. Låter lite som att hon är synsk den kvinnan! Men hur som helst har inte heller skoavtryckens storlek kunnat fastställas exakt eftersom avtrycken inte är hela.

Om detta varit ett "vanligt" fall utan så mycket känslor inblandade hade nog det aldrig gått så långt som till åtal och om det gjort det mot förmodan så hade inte den personen blivit dömd när det inte finns bevis.

Jag vore väldig intresserad av att ta del av bevisvärderingen i fallet. Det känns som att allt inte gått rätt till.

fredag 18 september 2009

Om mammans kläder

Jag har funderat mycket på varför det finns så mycket blodstänk nertill på mammans byxben. En större mängd små stänk koncentrerade i de områden som är markerade med gul rektangel. På framsidan finns stänken på bägge byxbenen, på baksidan finns de endast på vänster byxben.

Om mamman har slagits ner först så kan det inte vara hennes blod eftersom hon blivit slagen i huvudet och därmed borde inte stänken koncentreras just vid byxbenen. Barnen hittades en bit från mamman så om hon låg på det stället som framkommit i förundersökningen kan inte heller barnes blod ha stänkt mest nertill just mammans byxben. Barnens blod stänkte ju också mestadels mot vardagsrummet och mamman låg åt motsatt håll.

Jag hittar inget svar i förundersökningsprotokollet vems blod det är som finns inom de gula markeringarna på mammans byxor.onsdag 16 september 2009

Mörkläggning?

I en videoinspelning från förhöret den 20/4-2008 Säger E att hon har blivit påverkad av sambons åsikter.

I förundersökningsprotokollet finns en skriftlig sammanfattning av detta förhör men där har polis Anders Pommer valt att ta bort meningen: "Klart att jag har färgats av vad sambon sagt". 

Man kan ju fråga sig varför polisen klippte bort detta mening där mamman erkänner att sambons ord har påverkat henne.

Detta tillsammans med många andra märkliga omständigheter i utredningen gör att jag gång på gång ställer mig frågorna:
"Fungerar det svenska rättssamhället som det ska?"
"Brukar polis och åklagaren för mycket makt i deras iver att sätta dit någon för ett brott?"
"Borde det finnas en oberoende instans som har insyn i svåra utrednigar så att man säkrar rättssäkerheten?"

tisdag 15 september 2009

Christines brev till Amnesty International

Här är hela brevet som Christine har skickat till Amnesty International.
(klicka på dokumenten för större text.)
lördag 5 september 2009

En märklig rättegång

Det finns många konstiga saker i domen i Hovrätten. Här några exempel.
DOMEN: Detta kan jämföras med NNs minnesanteckningar från den 6 april då Emma Jangestig ska ha nämnt namnen Lorena, Tine, Tina samt Tina och Lasse.

UPPGIFTER FRÅN FUP

E har ALDRIG själv nämt namnet TINE. Det är sambon som i sina anteckningar förvränger namnet Tina till Tine. E själv har inte i de första 10-12 förhören nämt något av dessa namn. Namnen kommer från systerns och sambons förhör. De säger att E ska ha nämt namnet Tina i samband med "Tina och Lasse" vilka är släktingar till E.

DOMEN: Vid förhöret den 12 april berättar Emma Jangestig att hon hört någon säga att de behövde raka av hennes hår.

E själv skriver följande i en webbsida:

(Den 8 oktober 2008)
"När jag låg på sjukhuset och inte sett mig i spegeln trodde jag att jag hadde håret kvar. Min familj fick förklara gång på gång att "nej håret har de rakat av men jag ville inte gå med på det."

DOMEN: Särskilt intressant är att sätta samman denna uppgift med systrarnas och Christer S vittnesmål om vad E sa strax efter uppvaknandet; att hon var så trevlig. Till detta kommer att E redan tidigt efter uppvaknandet nämnt namnen Tina och Tine.

Det är svårt att värdera betydelsen av att Emma Jangestig minns att hon postat påskkort, att hennes mamma ropade till henne eller meningen ”Hi, I´m Tine” då det är oklart i vilket sammanhang hon först mindes detta. Själva namnet Tine är dock av intresse då hon nämnt detta namn redan tidigt efter uppvaknandet.

Ingen polis har har i de tidiga förhören hört E säga namn TINE, det är sambon som förvandlar namnet Tina till Tine. Systrarna och Christer S berättar i förhören att E nämner Tina och Lasse.
DOMEN:;Hon har även skickat ett sms kl. 18.50 via en mast som inte täcker Halvardsborg men däremot delar av centrala Arboga varför besöket vid fornborgen i så fall bör ha varit kortare än 30 minuter.

(det här gäller datumet den 16 mars då Christine enligt åklagaren skulle ha varit på Verktygsgatan och rekognoserat.)

FUP
Enligt förundersökningen har Christine varit långt från Verktygsgatan vid den tidpunkten hon mastades i Arboga. Hon var faktiskt närmare Halvardsborgen än Verktygsgantan. Det kan man se i denna karta.
DOMEN: Även för denna dag har hovrätten tagit del av övervakningsfilmer från Arboga järnvägsstation avseende tiderna för alla anländande tåg från omkring kl. 15.00 och fram till och med tåget med ankomst kl. 18.10. Kvalitén är inte särskilt god men det är på filmen från ankomsten kl. 18.10 som det enligt hovrätten kan iakttas en person med Christine Schürrers karakteristiska gångstil. Personen har dock en mörk jacka och inte en beige. Däremot återfinns ingen person klädd i en lång beige jacka av den typ som Christine Schürrer säger att hon har haft på sig. Dimitrios S har också bedömt att det i 18.10-filmen finns en person som med hänsyn till gångstil och typ av klädsel kan vara Christine Schürrer. Som framgått genom utredningen kring resan den 12 mars har hon haft tillgång till en mörk jacka.

Det är ingen som med säkerhet kan peka Christine i övervakningsfilmerna!

DOMEN: Åklagarna har hävdat att hon genom vittnesmålet från Maria S kan knytas till Verktygsgatan. Det är dock svårt att med stöd av vittnet slå fast att Christine Schürrer varit direkt på brottsplatsen då vittnets iakttagelser är allmänna och kan avse andra personer.

DOMEN:Vad som med säkerhet kan konstateras är att Christine Schürrer har haft tillgång till en hammare som nu är försvunnen.

Christines hyresvärdinna har vittnat om att hennes hammare är försvunnen. När hon såg hammaren sista gången fanns det en hantverkare i lägenheten. Kan det vara möjligt att hantverkaren har tagit med sig hammaren av misstag?
DOMEN:På brottsplatsen säkrades flera skoavtryck och alla sulmönster utom ett kunde kopplas till behöriga personer. Det mönster som kvarstod var delar av skoavtryck delvis avsatta i varandra. Dessa fanns i hallen strax utanför datarummet i riktning mot entrédörren. Enligt kriminalteknikern Kjell Eriksson var avtrycken i blod och därmed avsatta vid tiden för brotten.

Tekniska roteln i Uppsala säger att man inte kan fastställa storleken av skon eftersom avtrycket inte är helt. Detta dokument finns inte med när rätten gör sin bedömning.

Christine säger att hon kastat sina skor. Paulos V vittnar om att Christine haft skor som liknar VANS skor och att dessa skor varit mycket slitna. I polisens skoavtryck bilder kan man se att sulorna som lämnat avtrycket inte är speciellt slitna.
DOMEN: Med detta anser hovrätten att det är utrett att hon strax före brotten hade tillgång till ett par skor med våffelmönstrad sula av samma typ som lämnat avtryck på brottsplatsen i samband med brotten.

Detta låter ju mycket svävande.

DOMEN: Nicklas J och NN har var och en för sig kunnat uteslutas som möjlig gärningsman.
Av utredningen framgår också att polisen har undersökt en mängd olika alternativa teoretiska gärningsmän som före detta pojk- eller flickvänner till Emma Jangestig respektive NN utan att detta lett till något av intresse. Polisens undersökningar har inte heller i övrigt gett något uppslag om någon möjlig alternativ gärningsman. Det går enligt hovrätten inte heller att dra någon slutsats av att hårstrån återfunnits som har okänt manligt DNA. Det är fråga om två hårstrån som hittats i hallen men inte i ett sammanhang som kan kopplas till angreppen.

Det finns inga uppgifter i förundersökningen som stödjer att polisen skulle ha undersökt en mängd olika personer som alternativa teoretiska gärningsmän.

Det är otroligt att rätten förringar de främmande hårstråna samt fingeravtrycket som faktiskt fanns på brottsplatsen.

DOMEN: Den bevisning som åklagarna har åberopat är indirekt då inte heller E uppgifter innebär ett direkt utpekande av Christine Schürrer som gärningsman. För att indirekt bevisning eller indicier ska räcka för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att en tilltalad är skyldig till brottet krävs en beviskedja som i slutänden positivt knyter just den tilltalade till brottet samtidigt som annan gärningsman kan uteslutas.

Vaqrken E eller någon annan har pekat ut Christine på brottsplatsen.

DOMEN: I detta mål är de väsentliga delarna av händelseförloppet klarlagda då sådana fakta som tid, plats, mordvapen och hur gärningsmannen gått till väga är utredda. En brist är dock att den hammare som använts som mordvapen inte har kunnat återfinnas.
När det sedan gäller E:s minnesfragment från den 17 mars innebär dessa att det fanns en kvinna i hallen. Enligt hovrätten kan detta kopplas till angreppet eftersom hon själv ligger ner; det handlar inte om en besökare vid något annat tillfälle. Det kan inte vara någon annan än förövaren som E  har sett. Hennes tidiga omnämnanden efter uppvaknandet av Tina och Tine är också av intresse då det är känt att Christine Schürrer kallar sig själv Tine. Dessa omständigheter – en kvinna och namnet Tine – är inget direkt utpekande men ett starkt indicium som pekar i riktning mot Christine Schürrer.

E själv har inte nämnt namnet Tine i de första 10-12 förhören.

DOMEN: Det är vidare klarlagt att Christine Schürrer befann sig i Arboga den 17 mars och just vid den tiden då brotten begicks mellan kl. 19 och ca kl. 19.18. Hon reste med tåget från Arboga kl. 19.34. Detta kan se ut som en liten tidsmarginal men en rask promenad från Verktygsgatan till järnvägsstationen tar enligt polisens mätningar inte mer än nio-tio minuter.


Enligt eniro.se tar denna promenad 18 minuter. Har skrivit om det här.

DOMEN: Christine Schürrer har trots detta inte lämnat någon godtagbar förklaring till vistelsen i Arboga. Hovrätten konstaterar att hon varit i närheten av brottsplatsen och att hon inte är villig att förklara varför.

Vad är i närheten av brottsplatsen? På stationen i Arboga?

DOMEN: Slutligen kan konstateras att polisutredningen i övrigt innebär att det inte ens finns indikationer på en alternativ gärningsman.

Polisen har inte utrett något som pekar mot en alternativ gärningsman. Hela förundersökningen är ett desperat försök att sätta dit Christine. Polisen och åklagaren lyckades med det trots att det inte finns bevis. Tråkigt för rättsäkerheten och tragsikt när en person troligen sitter på livstid utan att ha begått brottet.


Jag förstår inte heller varför halva domen är fylld med E:s så kallade minnen trots att dessa har bedömts till största delen som icke trovärdiga.