söndag 8 februari 2009

En kommentar av en läsare

Jag fick en kommentar av en läsare som jag kopierar hit i sin helhet.
Jag är inte kunnig inom grundläggande regler i Europakonventionen men det låter oerhört allvarligt om Gummesson har varit så klantig att hon brutit mot de reglerna i sin iver att sätta dit Christine.

KOMMENTAREN
Åklagartabben i Arbogamålet

Alldeles i slutet av den långa förhandlingstiden i Svea hovrätt i Arbogamålet, hade försvararen, advokaten Per-Ingvar Ekblad, åberopat en handfull vittnen, som hörts under förundersökningen men där förhörsprotokollen inte tagits med i det officiella förundersökningsprotokollet utan hänförts till sidomaterialet (normalt kallat slasken), av åklagarna.?

En misstänkt har rätt till insyn under en brottsutredning.

Med stöd av grundläggande regler i Europakonventionen, rättegångsbalken och förundersökningskungörelsen att en viktig förutsättning för en rättvis rättegång är att den misstänkte under en brottsutrednings olika faser får en sådan insyn att han eller hon har möjlighet att försvara sig och kan förbereda sig inför en rättegång.

Det ska framhållas att vad som förs till slasken därigenom inte undanhålls försvararen, men det är självklart att det i omfattande utredningar blir mer svårtillgängligt än om materialet finns redovisat i det officiella protokollet. Det är sannolikt också orsaken till att försvararen i Arbogamålet först sent under hovrättsprocessen åberopade ovan nämnda vittnen.

I praktiken blir det nämligen i omfattande utredningar oftast svårt för försvararen att få en fullständig inblick i sidomaterialet.

Dessvärre har det också hänt att åklagaren själv haft en ofullständig kontroll över sådant utredningsmaterial.

Mot bakgrund främst av det förhållandet att åklagaren i Arbogamålet åberopat vittnesiakttagelser som satts i samband med den tilltalade utan att en säker identitetsfastställelse kunnat ske, borde de av advokaten Ekblad i slasken återfunna vittnena enligt min mening ha tagits med i det officiella protokollet. Men det hade inte åklagaren Freisa Gummesson något intresse av.

Enligt mig har åklagarna brutit mot grundläggande regler i Europakonventionen, rättegångsbalken och förundersökningskungörelsen.

den 8 februari 2009 20:38

4 kommentarer:

Anonym sa...

Frida Gummessons förundersökning lär bli Lex-Gummesson för framtida jurister.
Åklagaren har fyllt ut flera 100-tals sidor med rent blaj som gott kunnat hamnat i slasken.
Sen har hon plockat bort material där grannar sett och reagerat över suspekta personer i anslutning av brottsplats.
Att det plockats bort beror på att dessa iaktagelser inte passar in på Christine.S.
Ett grannpar hade dagen före morden sett en suspekt person som de reagerat över, men vid den tidpunkten var inte Christine i Arboga, hon var med sina vänner i Stockholm.
Det finns även andra iaktagelser som gjorts men Frida.G har valt att inte ha med detta i förundersökningen. Hon har istället fyllt upp förundersökningen med bl.a en mängd sidor med foton på loppiskläder som folk skänkt till insamling.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

skitsnack...det är du bra på...denna bloggen passar i slasken

Anonym sa...

Schürrer och advokaten bör väl ha fått tillgång till hela slasken före rättegången i tingsrätten? Kolla upp om så var fallet. Och då hade de väl möjlighet att åberopa de delar ur slasken som de tyckte var väsentliga för deras syn på saker och ting.