onsdag 7 januari 2009

Funderingar kring mordvapnet

Visserligen så uttrycker sig Lars Eriksson med orden "talar starkt för" i sitt utlåtande från 2008-03-25 i FUP:339, men det gör han troligtvis utan att ha något verktyg att jämföra med. När han sedan 2008-04-22 lämnar ett nytt utlåtande gör han det med jämförelsematerial i form av en specifik hammare (FUP:318). Då plötsligt har han ett ordval som inte lika explicit uttrycker att en hammare har använts som mordvapen. Jag tror att det finns en viktig nyansskillnad i hans båda skrivelser som tål att funderas över. Hur hade det låtit om han blivit presenterad andra alternativ?

Det är också betecknande att man bara skickar in en hammare för jämförelse. Det gör att man kan börja undra.
Det är speciellt det sistnämnda som jag tycker är anmärkningsvärt. Man skickar alltså in fotografier på en hammare för jämförelse, inte fler. Man undviker också andra alternativ och kombinationer, fast det inte är 100% givet att det är en hammare eller ens ett enda vapen som använts.

Inga kommentarer: