lördag 17 januari 2009

Åklagarens lögner eller handlar det bara om inkompetens?

Den tekniska undersökningen av Christines dator som ligger till grunden till åklagarnas slutsats att Christine skulle ha varit besatt av arbogamamman och hennes sambo verkar också vara en lögn. Eller är det bara så att åklagarna inte förstår de tekniska termerna på ett korrekt sätt?

De sökorden som finns redovisade i dataundersökningen i FUP är de sökorden som teknikerna använder och inte sökord som Christine har använt! Och i Christines tyska dator är fynden gjorda bland de fria klusterna, alltså med inkompletta filbeskrivningar utan datumstämplar. Dvs. det går inte att utläsa om "fynden" har kommit till datorn innan eller efter den 17/3.

Dataexpertens utlåtande från FUP. sidan 841
Bedömning:
Här torde det handla om en sökning via websiten hitta.se
Eftersom det rör sig om data i den fria minnesdelen finns det inga tidsstämplar.


Trots detta osäkra utlåtande har åklagaren ändå valt att utropa Christine som en stalker som systematiskt dammsugit nätet på information på arbogamamman och hennes sambo.

1 kommentar:

anonym sa...

Hon skyddar någon!