fredag 13 mars 2009

Överklagan till Högsta domstolen

Nu har Per Ingvar Ekblad lämnat resningsansökan till Högsta domstolen.

Christine Schürrer vill frias från morden på Max och Saga Jangestig. I dag överklagade hennes försvarsadvokat Per-Ingvar Ekblad hovrättsdomen.

I resningsansökan till Högsta Domstolen betonar Ekblad att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas eftersom rättslaget är oklart. Målet är ett indiciemål, och Ekblad och hans klient vill veta vad beviskravet "ställt utom rimligt tvivel" egentligen innebär.

Christine Schürrer befann sig i Arboga vid tidpunkten för aktuella gärningar. Hon kan sålunda i och för sig liksom alla andra som befann sig i Arboga med omnejd ha utfört aktuellt brott, skriver Ekblad.
KÄLLA VLT
Mer om detta finns att läsa på AFTONBLADET, EXPRESSEN och DAGENS NYHETER

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hej
Jag läser din blogg om christine med intresse. Dock så tror jag att till skillnad från dig att rätt person är dömd.

Det känns som många av oss är "CSI-ade", det vill säga att det är bara hårda bevis som gäller. Verkligheten ser inte riktigt ut så, utan indiciefall är inte ovanliga. (Och just detta fall har väldigt starka indicier).
Ganska intressant från DN idag:


"...Eftersom inte HD tar upp fall där bevisvärdering ska granskas tror Eric Bylander att Arboga-fallet inte kommer att prövas.

Schürrers försvarare ifrågasätter delarna i bevisningskedjan.
Eric Bylander har inte läst överklagan men säger att indicierna ska ses som ett pussel snarare än en kedja.

- Det ska betraktas som ett mönster som bildar en bevisstruktur, det är fristående omständigheter och ingen kedja som har en svag länk. Ser man det som ett pussel är bevisningen robust även om man inte har den sista pusselbiten som visar att den tyska kvinnan begått brotten, säger han."
(Eric Bylander, universitetslektor i processrätt vid Göteborgs universitet.)
Vänliga hälsningar, Lisa

Anonym sa...

Är det rena sakfel från Hovrättens Dom så bör det redas ut i Högsta Domstol.

Läser man Domen i Hovrätten så har de bortsätt från expertvittnen samt förundersökning och dragits sina egna slutsatser.
Med andra ord en jätte flopp från Hovrätten.
Skrämmande för vår rättstat!

Anonym sa...

Håller inte alls med - tycker det har lyssnat till expertvittnen på ett mycket bra sätt (tycker domen säger just det, speciellt hur de formulerade densamma).
Bevisvärdering är heller inget som HD får ta upp ett fall för.
Ingen jätteflopp alls. Men antagligen för CH - hennes masterplan funkade ju inte...