fredag 3 april 2009

Christines brev till Justitiekanslern

Christine Schürrer har riktat svidande kritik mot svenska domstolar och har skrivit detta brev till Justitiekanslern.


Västerås 26/03/09

Jag har med stort intresse läst er artikel om kvalitetssäkring av bevisprövning i brottmål.
Det är verkligen önskvärd att denna diskussion breddas och, framför allt, kopplas tydligare till det praktiska rättslivet, så att klyftan mellan ”hur det ska se ut” och ” hur det ser ut i verkligheten” inte kommer att bli för stor. Och det är skönt att åtminstone en person tar upp denna problematik!

Att bevisprövning inrymmer betydande rättssäkerhetsproblem kan ja bara håller med. Jag har själv bevittnat jäviga domare som följer sin egen övertygelse (”jag har aldrig trott att hon är oskyldig”) eller använda helt skamlös så kallade hjälpregler (höjdpunkten: påhittade indicier)
Till det kommer också en inkompetent åklagare, som allvarligt har sagt i en häktningsförhandling att hon behöver inte vänta på DNA-resultaten för att börja med processen.

Jag vet inte om man kan garantera en kvalitetssäkring, och därmed bidra till en absolut nödvändig och förbättrad rättsäkerhet, bara genom att skaffa klarare förhållande i bevisprövning. Ni bemärker t.ex att ” om en domstol gör en samvetsgrann prövning, inkl. att bevisen struktureras noggrant, kommer den personliga övertygelse att skjutas i bakgrunden på det sätt som ska ske i ett rättsäkert dömande.”
Jag tycker att en sådan tanke är lite naivt. Även om det vore så att en domstol agerar så förebildigt som beskriven, finns där fortfarande den mänskliga faktorn kvar.
Och den kan man helt enkelt inte utesluta. Jag fattar misstankar att, bland annat brister som användandet av ”hjälpregler”, ”styvmoderlig” hantering av bevisprövning och tidsbrist, många domstolar och åklagaren har ingen uppfattning om sina plikter och vilket ansvar sitt yrke överhuvudtaget innehåller!

Så hur ska man inskrida mot ett sådant godtycke eller anarkiska förhållanden som härskar vid svenska domstolarna? Hur inskrider man mot en jävig domstol? Eller hur kan man förhindra att en domstol är jävig från början?
Generellt erfodras en noggrannare utbildning, samt en bättre koll av domstolarnas verksamhet. Kanske kan man motverka en otillräcklig granskning av bevisutsagor helt enkelt genom hårdare och tydligare straff vid lagbrott.
Kanske hjälper det till att domstolarna tar sitt arbete allvarligare. För det tyckas att de bestående lager om tjänstefel, bevisförvanskning m.m inte verkar användas ofta. De finns bara i teorin men inte i praktiken.

För att begränsa eller motverka att domarens personliga övertygelse tar över i en bevisprövning är det nödvändig att gå längre tillbaka i problematiken. Eller annars sagt måste man helt enkelt förhindra att domaren förlorar sitt objektivitet och bekämpa problemets rot och inte bara dessa konsekvenser.

Om man har t.ex en vinklad beskrivning i medierna som domaren har svårt att frigöra sig från, måste man försöka att förebygga det redan från början. Det är givetvis ett stort område men det få inte hamna i bakgrunden när man diskuterar rättssäkerhetsproblematiken.

Ni ställer frågan om det måhända går att hitta en kvalitetssäkringsmetod som domstolarna lätt kan plocka fram när det behövs. Då kan jag konstatera att enligt en sådan formulering är det omöjligt. Ty då har man igen den osäkerhetsfaktorn ”när den behövs”.
Faran är att, om man har t.ex . en jävig domstol, den helt enkelt kan ”bestämma” sig att inte använda denna kvalitetssäkringsmetod. Och då har man samma problem igen, att domstolarna kan agera som de vill. Om man hittar en kvalitetssäkringsmetod måste den vara tydlig och konsekvent så man kan utesluta eventuella säkerhetsluckor.

Ni säger att en god bevisprövningsmetod skulle kunna fungera som kvalitetssäkring åtminstone så till vida att det i efterhand kunde avläsas om domstolen har följd metoden eller inte. Och vilka konsekvenser kommer det att ha i efterhand för domstolen?
Eller för den tilltalade, om man kan konstatera att domstolen ”gjorde fel” att den inte har följt metoden?

Med vad om man kan bevisa att instanserna gjorde fel? Om där plötsligen dyker upp indicier i en dom som inte förekommit under förhandlingar, och om de även värderades som svåra och avgörande? Det är naturligtvis pinsamt och sorgsen för en domstol och sin ”integritet” .
Och som Ni har rätt bemärkt, det finns tyvärr ingenting som hindrar en domstol från att bara ”finna” att det saknas rimlig tvivel om den tilltalades skuld. Men med en sådan inställning kan man likadant spara massor av tid och processkostnaderna och spela krona eller klave i ett brottsmål.

Ni har tydligen klargjort domstolens uppgifter och plikter, vilka egentligen skulle vara logiska och självklara, men Ni beskriver verkligen ett drömtillstånd. Ty verkligheten ser helt annorlunda ut. Att komma i närheten av de optimala förhållandena är många förändringar nödvändigt som garanterar rättssäkerhet. Jag kan bara konstatera att det kommer att bli en lång väg för Sverige att skaffa dessa förhållanden, så att man kan kalla sig med rätta ”rättsstat”

Med vänliga hälsningar Christine Schuerrer

21 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant och välformulerat brev av Christine.

Anonym sa...

Nåväl, var jag inte övertygad innan så är jag det nu. Hon är skyldig så det skvätter om det.
/L

ace sa...

Jag skulle fortfarande vilja få reda på vad det är som utesluter styvpappan som gärningsman. Hans omvittnade "trevlighet" och den egna utsagon? Han befann sig bevisligen på brottsplatsen några få minuter efter gärningen. Vad är det som utesluter att han inte befann sig där ett par minuter tidigare?

Anonym sa...

till ace sa: vem vet det kanske , han är gm ???
man har många tankar !

Anonym sa...

Det är bra att hon för fram kritik mot hur hennes rättsprocess förts.
Sverige har som rättsstat likheter just i detta fall med hur medeltidens dömande såg ut då de "domförda" kunde prioritera tolkningar före bevis.

Påminner om medeltidens häxbränneri.

Anonym sa...

"Till det kommer också en inkompetent åklagare, som allvarligt har sagt i en häktningsförhandling att hon behöver inte vänta på DNA-resultaten för att börja med processen."

Rättsröta från åklagaren Gummesson!

Anonym sa...

... resultaten skulle inte spela någon roll då de bevis/indicier som fanns gjorde att man redan visste att CS låg bakom. Och rätt var det.
/L

Anonym sa...

Varför har polis inte förhört de tre killar som sambon säger sig ha träffat mellan kl. 17-18.40 den 17/3-08, alltså självaste mordkvällen.

Varför har polisen missat att kolla sambon alibi tiden före mordet med att utesluta förhör med dessa tre killar?
Inkompetent poliskår?

lotta b sa...

Utan att vilja dra några förhastade slutsatser undrar jag ändå : Vad är anledningen till att man totalt uteslutit den enda, som förutom offren, faktiskt bevisligen befunnit sig på brottsplatsen kring tiden för brottet och som dessutom hade offrens blod på kläderna? Vad finns det för andra bevis för hans oskuld förutom hans egen berättelse? Är det någon som vet?

Anonym sa...

lotta b! Faktum är att polisen omgående uteslöt sambon direkt på brottsplats och därefter blev han aldrig någon misstänkt gärningsman.
Emmas ex. greps timmar efter morden och i första förhör har sambon redan blivit vittne.

lotta b sa...

Anonym
"Faktum är att polisen omgående uteslöt sambon direkt på brottsplats och därefter blev han aldrig någon misstänkt gärningsman."
Jag vet ATT det var så , men det jag undrar över är VARFÖR han så snabbt uteslöts - finns det några konkreta bevis som gör att han inte kan ha begått brottet.
Det kan väl aldrig vara så att det här är en liten stad och alla känner styvpappan som en hyvens kille , medan en litet egensinnig och ensam "tyska" kom väl till pass???

Anonym sa...

Vad jag förstått så räckte det med att sambon bara sa" det är jag som ringt SOS, det är jag som är bonuspappa" och då sprang polis in i villan och letade gärningsman medans bonuspappan tillät sitta kvar i sin bil.

En annan Lisa sa...

Ingen tror väl att det är någon annan som är gärningsmannen än sambopappan Togge? Jag är helt övertygad om att det är han!

Anonym sa...

Det är alldeles för få minuter mellan Emmas sista aktivitet på datorn och sambons hemkomst.
Det är nästan som ett trolleri att inte gärningsmannen sprang i famn på sambon.

Anonym sa...

Var det kanske därför sambon sa den något märkliga kommentaren "Nej" säg inte att hon minns något!" när Emma vaknade upp och började prata?
Det skulle vara intressant att få veta varför polisen inte undersökt honom mer än de gjort.

Anonym sa...

Ja, eller så hade tyskan en jäkla tur... De arbetstider hon tagit reda på så skulle T sluta 20...
/Lisa

Anonym sa...

Lisa!
Inte är väl sparbanken "örnen" i Arboga öppen den tiden? Eller var det apoteket?

Anonym sa...

Hur påverkad har Emma blivit av sambon?
Intressant är att läsa det här från förundersökningen.

På fråga svarade Emma att hon inte har någon aning om när händelsen som förhören handlar om ägde rum. Det
är ingen som vill berätta det för henne och hon kommer själv inte ihåg. Hon vet absolut att Togge inte var
hemma men om det var en vardag eller helg vet hon inte eftersom han jobbar både vardag och helg. Hon har
också funderat på vad de gjorde tidigare under dagen, hon och barnen, om de var till lekparken eller så men hon
har inget minne från den dagen.
På fråga hur hon vet att Togge inte var hemma svarade Emma att hon tror att
han har berättat det. Var det så att han hade varit hemma skulle ju han ha sett gärningsmannen eller också varit
skadad. Så det kan vara uteslutning och att han har berättat det men det är inte hennes eget minne.

Hon minns att Togge och hon har pratat om att om det är så att den här tjejen kom hem till dem hur visste hon då
att Togge inte var hemma eller skulle komma hem. Togge undrade om Emma kunde ha sagt något till tjejen, att
Togge kommer om en timme eller att han jobbar. Emma uppgav att om man göra en sådan här sak så tar det inte
fem eller tio minuter utan det tar lite längre tid. Tänk om Togge kom hem mitt i alltihopa. Den som gjorde det
här måste varit ganska säker på att var själv med dem. Emmas tanke är hur sjutton visste tjejen att Togge inte
skulle komma hem.

Anonym sa...

Kommer du ihåg att Emma vid något förhör sa att hon undrade varför tjejen presenterade sig? Att hon undrade det berodde på att hon kände tjejen, så hon tyckte det var underligt att hon presenterade sig!

Ibland utanför på trappen, ibland i trappen till övervåningen? Hur var det nu egentligen?

Allt är en ihopdiktad saga! Föreläggaren är väl Gummesson? Det finns pengar att göra på sånt!

Hur gick det med Luttens journalist utbildning? Hon skulle väl börja med den i Stockholm om jag inte minns fel. Om du inte kommer ihåg Lutten så var det den där tjejen med gympadojorna. Hennes pojkvänner och polare hade väl sådana också. Jag kommer inte ihåg var märket hette nu.

Hon var ihop med en riktigt lång rackare ett tag, han hade alltid sådana gympadojor.

Nu ska jag sova på min rena huvudkudde. Önskar att natten är snäll mot dig!

cat sa...

Har Emma varit tänkbar som gärningsman någon gång? Överhuvudtaget ifågasatt, eller har hon alltid varit brottsoffer. Hon hade väl barnens blod på sina kläder? Hur hade det kommit dit? Det var ju inget stänkblod. Vem hade tagit av ett av barnen de blodiga sockeplasten från fötterna? Inte kan de väl ha uteslutit den här möjligheten, speciellt när det inte fanns några spår efter någon främmande person i huset. Den enda som jag vet skulle ha ett skäl till detta brott är nog mamma Emma själv. Hon hade nog inte bara ett skäl, utan fler. Undringar som nog aldrig får några svar!

Anonym sa...

KONSTIG MÄNNISKA!

http://ivkiiic.blogg.se/2009/february/konstig-manniska.html