måndag 4 juli 2011

Ännu mera material

Hovrättens tolkning av Emmas minnen
I hovrätten visades två videoinspelade polisförhör med Emma och det var det första (2008-04-01)och sista (2008-04-26 ) förhör med Emma. Det första förhöret med Emma den 1 april-2008 ligger till grund till att hovrätten fick in i domen att Emma tidigt nämnt namnet Tine. I det förhöret nämner Emma en gammal bekant till henne som har med hennes släkt att göra och hämnas- Lorena, och att det är sambon som har blivit utsatt och något om betala. I förhör med Lorena och Emmas farbror S.J så framkommer det att de haft en vårdnadstvist och att deras kontakt verkar infekterat.

Hovrätten förstärkte i domen även att Emmas systrar samt Christer Ström (sambo till en av systrarna) nämnt att Emma sagt till dem att hon var så trevlig, vilket hovrätten drog slutsats att det var Christine Schürrer ”Tine” som Emma syftat på. Men polis har inte försökt få kontakt med den”Svetlana” som Emma säger kommit in och hälsat då hon låg på intensiven.

I hovrättens dom står att de har att bedöma av de uppgifter som kommit fram under Emmas skyddade tid då Emmas minne inte påverkats av media. Men trots det så förstärkte hovrätten Emmas”minnesöar” på uppgifter som kommit fram efter skyddad tid såsom att Emma haft diskussioner med sina anhöriga om att hon suttit i rullstol, att hon vinkat till en vän på morddagen, Emmas msn-konversation med sin syster samt att Emma hört att hennes hår skulle rakas bort.

Det här med Tine är intressant eftersom Emma inte nämner det i de förhör hovrätten hänvisar till, och inte heller nämner Emmas systrar eller Christer Ström något om att Emma ska ha nämnt namnet Tine. Det ända stället där namnet Tine dykt upp är i sambons minnesanteckningar daterat den 6 april.
Hur kom hovrätten till den slutsatsen att namnet Tine tidigt nämnts och vad grundar de egentligen det på?

Här är vittnesförhör från hovrätten med Emmas systrar och Christer Ström samt Emmas första förhör som hovrätten haft som grund till att namnet Tine i tidigt skede nämndes.

Utdrag från Hovrättsdomen:
När det sedan gäller vilka uppgifter som hovrätten har att bedöma är det främst uppgifterna som kommit fram under de polisförhör då Emma Jagestig var avskärmad från omvärlden som är intressanta. Sedan hon väl lämnat det skyddade boendet den 26 april har möjligheterna till påverkan varit alltför stora, bl.a. genom media.
Vad har då framkommit för relevanta omständigheter som kan vara minnesfragment?
Under förhöret den 1 april som spelats upp för hovrätten verkar Emma Jangestig vara svårt medtagen och det är svårt att höra vad hon säger. Samtidigt har hon i hovrätten berättat att hon minns att hon satt i rullstol men att hennes anhöriga, när de tidigare diskuterat frågan, hävdat att hon låg i en säng. Av inspelningen framgår att hon faktiskt satt i rullstol; hon har alltså ett korrekt minne vilket tyder på att hennes tillstånd var bättre än det intryck man kan få av filmen. Vid förhöret kände hon även igen sitt målsägandebiträde som hon tidigare anlitat i annat sammanhang.
Sammantaget ger svaren ett lätt förvirrat intryck men efter några inledande frågor där hon svarar fel på frågan om var hon bor får hon frågan om hon vet varför förhörsledarna vill prata med henne. Hennes svar går ut på att det är ”NN, det är NN som blivit utsatt för det här, det är en gammal tjej till honom”.Hon pratar också om att det är en gammal bekant till henne som har med hennes släkt att göra och som vill hämnas på henne. Hon nämner även namnet Lorena. Hon säger även något som tyder på att hon pratar om ett barn som ”han” inte visste om och något om att ”betala”
– Detta kan jämföras med NNs minnesanteckningar från den 6 april då Emma Jangestig ska ha nämnt namnen Lorena, Tine, Tina samt Tina och Lasse

Videoförhör Emma 2008-04-01 
http://videobam.com/cxYKF

Utdrag från polisförhör med Lorena:
S.J = Emmas farbror
Lorena säger att hon träffade S:J senaste gången vid en vårdnadstvist som var för cirka 4 år sedan. Därefter har hon sett S.J på håll, och mycket beroende på att de är bosatta på samma ort. De har dock ingen kontakt med varandra, S.J träffar inte heller dottern A som han har gemensam vårdnad om tillsammans med Lorena.

Utdrag från förhör med S.J som finns i slasken:
Då Lorena födde barnet i slutet av september var förhållandet mellan S.J och Lorena slut S.J har sedan dess inte haft någon närmare kontakt med Lorena. Senaste gången de träffade varandra var för cirka fyra år sedan i samband med en vårdnadstvist. De träffades då på socialtjänsten i Lindesberg. Lorena ville sedan inte fortsätta att träffa vare sig Emma eller S.J. Lorena vill över huvudtaget inte träffa någon från S.Js släkt.

Hovrättsdomen:
Till dessa uppgifter ur förhöret den 1 april ska även läggas vittnesuppgifter från syst­rarna Frida och Ida Jangestig samt den senares pojkvän Christer Ström. De har berät­tat att Emma Jangestig på sjukhuset i Uppsala, som hon lämnade den 4 april, flera gånger upprepade något i stil med: ”Men hon var ju så trevlig, hon skulle bara komma in och hälsa.” Christer Ström har uppgett att Emma Jangestig nämnde detta när hon var på uppvaket i Uppsala. Enligt både Ida Jangestig och Christer Ström nämnde Emma Jan­gestig i Uppsala även något om ”Tina”

Sven Å Christianson har betecknat Emma Jangestigs uppgifter i förhöret den 1 april som kunskap och inte som självbiografiska minnen, dvs. inte något som kan härledas till den 17 mars. Det är dock enligt hovrättens mening ändå av ett visst intresse att Emma Jangestig vid första förhöret nämner att det är NN som är utsatt; att det är detta som är bland det första som dyker upp i hennes huvud. Uppgifterna från systrarna och Christer Ström om vad Emma Jangestig sagt om någon som är trevlig ger vidare onekligen intryck av ett självbiografiskt minne; ett minne av en kvinna som kommit på besök.

Däremot är det av intresse att Emma Jangestig talar om en kvinna och att hon förknippar kvinnan med att hon själv ligger ner, ett minne som i sig uttrycker något självupplevt. Frågan är om det är ett minne som framkallats av annat än en faktisk händelse, t.ex. att hon själv funderat över den tyska tjejen som hon tidigare nämnt vilket lett till att det skapats ett minne om en kvinna i hallen av denna kunskap. Det kan noteras att Emma Jangestig i förhöret inte gör någon koppling mellan kvinnan i hallen och den tyska tjejen. Det skulle kunna tyda på att hon inte heller gjorde denna koppling i sitt undermedvetna och att det hon redogjorde för faktiskt är ett självupplevt minne av en kvinna i hallen. Särskilt intressant är att sätta samman denna uppgift med systrarnas och Christer Ströms vittnesmål om vad Emma Jangestig sa strax efter uppvaknandet; att hon var så trevlig. Till detta kommer att Emma Jangestig redan tidigt efter uppvaknandet nämnt namnen Tina och Tine.

http://www.zshare.net/audio/917727992d4390b7/ C.S
http://www.zshare.net/audio/9177282096e9a03b/ F.J
http://www.zshare.net/audio/917728346c948685/ I.J

Utöver omständigheterna ovan finns även Emma Jangestigs uppgift inför hovrätten att hon på kvällen den 17 mars hade en msn-kontakt med sin syster Ida Jangestig och att de diskuterade att systern skulle vara barnvakt vecka 13 och 14. Att det funnits en msn-kontakt är redan fastslaget men Ida Jangestig har även bekräftat att tiden gällde vecka 13 och 14. Systern har tillagt att Emma Jangestig började prata några dagar efter att hon väckts och bland det första hon sa var: ”13, 14, boka in och skriva upp”. – Av detta drar hovrätten slutsatsen att Emma Jangestig har ett äkta minne från tiden strax före angreppet om innehållet i msn-kontakten med systern.

Polisförhör med Emma 2008-05-05
På fråga om Emma har någon känsla av om det är dörren på fram eller baksidan svarade hon nej. När den här personen, som skulle ha kommit den kvällen, så satt Emma i datarummet. Hon pratade med sin syster, ungefär den tiden och tio minuter senare kom Togge hem och då hade det hänt. Förmodligen, hon gissar att personen kom från framsidan, för Emma syns, utifrån, från fönstret om hon sitter vid datorn. Ida har berättat att de pratade precis innan. Ida sparar inte loggar men Ida vet att det sista Emma sa var att barnen var trötta och att hon måste lägga dem. Ida har skrivit ner konversationen från minnet och Emma har fått läsa det och minns det då. Men vad som hände efter det vet hon inte. Hon har funderat, funderat och funderat men det vill inte komma till henne men det är nog mycket för att hon inte vill ha minnena, tror hon.

Hovrättsdomen:
Det är svårt att värdera betydelsen av att Emma Jangestig minns att hon postat påskkort, att hennes mamma ropade till henne eller meningen ”Hi, I´m Tine” då det är oklart i vilket sammanhang hon först mindes detta. Själva namnet Tine är dock av intresse då hon nämnt detta namn redan tidigt efter uppvaknandet.

Sammanfattningsvis menar hovrätten att det är utrett att Emma Jangestig har vissa minnesfragment eller öar av minnen från den 17 mars som är självupplevda. Det gäller helt klart besöket på öppna förskolan och msn-kontakten med systern, möjligen även att hon hör att hennes hår måste rakas av. Men hovrätten anser att det även är klarlagt att hon har autentiska minnen av en kvinna som befinner sig i hallen när hon själv ligger ner, dvs. en koppling till när hon själv låg skadad på golvet, alltså den 17 mars. Det är också förenligt med vad Emma Jangestig sa strax efter uppvaknandet om ”hon” som bara skulle komma in och hälsa liksom att hon tidigt nämnde namnen Tina och Tine. Av detta går det dock inte att dra slutsatsen att det var Christine Schürrer som kom till bostaden den 17 mars.

http://videobam.com/UeCJW 

När det sedan gäller Emma Jangestigs minnesfragment från den 17 mars innebär dessa att det fanns en kvinna i hallen. Enligt hovrätten kan detta kopplas till angreppet eftersom hon själv ligger ner; det handlar inte om en besökare vid något annat tillfälle. Det kan inte vara någon annan än förövaren som Emma Jangestig har sett. Hennes tidiga omnämnanden efter uppvaknandet av Tina och Tine är också av intresse då det är känt att Christine Schürrer kallar sig själv Tine. Dessa omständigheter – en kvinna och namnet Tine – är inget direkt utpekande men ett starkt indicium som pekar i riktning mot Christine Schürrer.

1 kommentar:

Annika sa...

Skulle bli hemskt tacksam om du kunde svara på denna fråga, jag kan nämligen inte maila dig(?) ...fungerar inte din mail? Jag läste att du publicerat nån märklig dikt om Max. Diskuterade detta med en vän som sa det ingav otäcka känslor men också ett brev(?) som Emma skulle fått? Eller nåt sånt? Har du bloggat nåt om det ?

/ jag följer din blogg med stort intresse,