fredag 21 augusti 2009

Rekognosering??


Åklagaren har gjort gällande att Christine skulle ha rekognoserad vid Verktygsgatan den 14/3- 2008. Enligt mobiloperatörens mastning har Christine befunnit sig en lång bit från Verktygsgatan den aktuella kvällen.

I bilden nedan positionen för mastningen då Christine skickade ett SMS från sin mobil kl 18:50. Röd punkt = Verktygsgatan
Blå punkt = den aktuella mobilmasten


Inga kommentarer: