onsdag 26 augusti 2009

SkospåretÅklagaren har under de två rättegången hävdat att skoavtrycken kommer just från Christines skor. (Trots att skorna inte återfunnits och kunnat jämföras med avtrycken.)
Enligt undersökningen av avtrycken kan man INTE avgöra skostorleken.

Så här står det i Hovrättens dom om skoavtrycken:
På brottsplatsen säkrades flera skoavtryck och alla sulmönster utom ett kunde kopplas till behöriga personer. Det mönster som kvarstod var delar av skoavtryck delvis avsatta i varandra. Dessa fanns i hallen strax utanför datarummet i riktning mot entrédörren. Enligt
kriminalteknikern Kjell Eriksson var avtrycken i blod och därmed avsatta vid tiden
för brotten.Sulmönstret som är ett våffelmönster har kunnat kopplas till skor av märket Vans. Christine Schürrer har haft ett par mörka skor med kant, snören, märken och stickningar i vitt, vilka syns på ett fotografi. Enlig generalagenten för Vans är skorna på fotografiet ett par Vans av modellen Bearcat med våffelmönstrade sulor. – Statens kriminaltekniska laboratorium har jämfört avtrycken från hallen med olika storlekar av Bearcat-skor och uppskattat avtrycken till skostorlek 40-42.

På dokumentet här nedan kan man läsa följande: Storleken på den sko som avsatt det omstridda spåret har inte gått att uttala sig om pga. att spåret är ofullständigt, skons hela längd framgår ej.


4 kommentarer:

Anonym sa...

I det här fallet så tycks HR förbisett många sakkunniga och istället bildat sin egen uppfattning till att döma Christine.

Anonym sa...

Varför klev en kriminaltekniker in oskyddad på brottsplats?
Jag har för mig att de ska bära skyddsutrustning innan de säkrar brottsplats och inte kliva in med sina gympaskor.

Anonym sa...

Det här dokumentet om att skostorlek inte går att avgöra eftersom spåret efter skosulan är ofullständigt, vittnade en skopolis i rättegången om.

Hur kommer det sig att HR ignorerade denne skopolis från tekniska roteln i Uppsala?

Anonym sa...

När Weine Drotz från SKL förhördes i TR så nämndes inget om sulspåret eller skostorlek.
Hovrätten fick lyssna på det inspelade bandet från TR och ändå lyckades HovR få in i sin dom att skoavtrycket kom från en skostorlek 40-42.

Hur kunde HR komma fram till detta?